Woningpas

WONINGPAS

Vanaf het voorjaar 2018 zal de woningpas zijn ingang vinden!

De papierwinkel bij de verkoop van een woning wordt er niet kleiner op, en ook in 2018 zal deze nog verder aangroeien en toch wijzigen.

En de woningpas? Dit moet een soort digitaal paspoort worden van de attesten en informatie waarover de overheid beschikt.

Ook het EPC zal enkele wijziginen ondergaan in 2018. Meer hierover in een volgende post.

Wij houden dit steeds voor jullie in de gaten en houden jullie uiteraard op de hoogte. Volg ons om up to date te blijven of contacteer ons voor meer informatie of een persoonlijk gesprek.

Bron en meer info: http://cibweb.be/nieuws/elke-woning-vlaanderen-krijgt-digitaal-paspoort

Kleine huisjes, groot beschrijf?

Kleine huisjes, grote huisjes –> klein of groot beschrijf?!

Of je “klein” of “groot” beschrijf moet betalen bij de aankoop van je woning zal afhangen van enkele voorwaarden, waaronder het kadastraal inkomen (het KI) van die woning.

Een kadastraal inkomen lager dan 745 geeft recht tot aankoop onder een verlaagd registratietarief van 5% ipv 10%. Opgelet: naast het KI wordt uiteraard ook gekeken naar andere zaken zoals aankoop van je eerste woning, zal je er effectief je domicilie plaatsen, … e.d.

Nu is het belangrijk om te weten dat het kadastraal inkomen een fictief huurinkomenbetreft. Met als laatste update (ofwel perequatie om het helemaal correct te zeggen) 1974.

Een beetje ge-outdate dus. Zo kwam het in de praktijk voor dat je klein beschrijf kon krijgen voor een mega-fanatische hoeve of woning in de stad waarvoor je makkelijk ettelijke honderdduizenden euro’s voor op tafel moest leggen.

“Niet juist” zeggen ze nu. Vanaf nu zal de notaris bij de aanvraag van een kadastrale legger voor het gebruik voor bekomen van verlaagde registratierechten ook de verkoopprijs van de woning moeten opgeven. Op basis daarvan kan een herevaluatie van het kadastraal inkomen volgen, waardoor er op het ogenblik van de aankoop van de woning (bij compromis dus), op heden eigenlijk geen garantie meer kan gegeven worden over de mogelijkheid tot aankoop van verlaagde registratierechten.

Dit in een notendop als actuele stand van zaken. Wil je meer weten? Lees gerust even onderstaand artikel of laat je correct begeleiden bij je aankoop/verkoop.

Een verwittigd mens is er twee waard. Want bij de aankoop van je woning kan een verlaagd of verhoogd registratierecht wel degelijk duizenden euro’s schelen op het totaal project welke dikwijls het verschil zullen maken bij de haalbaarheid van jouw nieuwe aankoop.

Bij SIR kan u terecht voor de verkoop van uw woning, maar ook voor onafhankelijk advies bij de aankoop.

Wij begeleiden u graag.

http://cibweb.be/…/bescheiden-woning-kopen-geen-garantie-me…

Door Sophie Vandewalle: 28/11/2017

Betonstop ofte: BRV -> een korte samenvatting

Een actuele topic momenteel, maar toch heerst er nog enige verwarring en veel vragen rond dit onderwerp.
Even kort enkele feiten op een rijtje

Pop-up Decreet

Pop-ups zijn dé nieuwe trend in onze steden en gemeenten. Op 8/06/2016 werd door het Vlaams Parmement het pop-updecreet goedgekeurd. Dit decreet zal een kader scheppen voor de kortetermijnhuur van handelspanden.

Minder belasting op aankoop of schenking van een beschermd onroerend goed

De Vlaamse Regering keurde eind september de maatregel goed die de registratierechten (registratiebelasting of verkooprechten) zullen halveren bij aankoop of schenking van beschermde onroerende goederen!

Dakisolatie: einde belastingvermindering

Het is niet nieuw: tegen 2020 dienen alle daken van woongelegenheden geïsoleerd te zijn. Dus ook dat van jouw woning, het dak van het appartementsgebouw waar je woont, het dak van de woning die u verhuurt,…

Liftmodernisering – deadline in aantocht!

Veel liften in oudere gebouwen voldoen niet aan de wetgeving en zijn soms zelfs gevaarlijk. Zorg er dan ook voor dat de lift in jouw gebouw wel voldoet, zodat je niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele ongevallen.