Liftmodernisering – deadline in aantocht!

Ook voor liften is er wederom een deadline in aantocht.

Veel liften in oudere gebouwen voldoen niet aan de wetgeving en zijn soms zelfs gevaarlijk. Zorg er dan ook voor dat de lift in jouw gebouw wel voldoet, zodat je niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele ongevallen. Het periodieke onderhoud van de lift volstaat hier niet.

Een kort overzicht van de verschillende deadlines:

  • liften van na 01/04/1984 in gebruik genomen moesten al tegen einde 2014 gemoderniseerd zijn
  • liften in gebruik genomen tussen 1958 en 1984 dienen einde van dit jaar (2016) gemoderniseerd te zijn. 
  • liften in gebruik genomen voor 1958 dienen einde 2022 in orde te zijn.

Er zijn controles aan de gang om de staat van de liften te bekijken, doch slechts 42% van de gecontroleerde liften blijkt in orde. Toch even nakijken of de lift(en) van jouw gebouw in orde zijn, want de bijhorende boetes zijn niet te verwaarlozen…

Tip: laat tijdens de Algemene Vergadering van jouw gebouw duidelijk noteren dat jij wel wil dat de lift in orde wordt gesteld met naam en toenaam, ook al stemmen andere mede-eigenaars tegen.

Bron:
www.biv.be en FOD economie