Dakisolatie: einde belastingvermindering

Een actuele topic momenteel, maar toch heerst er nog enige verwarring en veel vragen rond dit onderwerp.

Even kort enkele feiten op een rijtje:

  • BRV= Beleidsplan Ruimte Vlaanderen= betonstop
  • Doel: bestaande bebouwing beter en intensiever gebruiken en zo de druk op de open ruimte verminderen.
  • Doel: verbeteren van de bereikbaarheid (lees: files verminderen en meer mensen te voet of met de fiets naar het werk)
  • Concreet: ruimte-inname terugschroeven van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. Tegen 2040 moet inname van nieuwe ruimte volledig gestopt zijn.
  • Ook verharding (vb opritten in beton) maken deel uit van de betonstop, dit om afwatering van regenwater in Vlaanderen te verzekeren.
  • Ruilsysteem voor mensen die hun bouwgrond “verliezen”.

Persoonlijke nota:

Laten we vooral hopen dat de huidige wetgeving van bestemmingswijzigen, bouwvergunningen, samenwonen (co-housing) e.d. van bestaand vastgoed wordt versoepeld. Nu, onmiddellijk, en niet in 2040. Enkel zo kunnen we het betaand patrimonium optimaal gaan benutten naar de noden en wensen van de maatschappij en kan de “betonstop” effectief een positief effect hebben.

Alles weten?
Surf zeker even naar de volledige nota: www.ruimtevlaanderen.be

Bron:
www.beleidsplanruimte.be

(afbeeldingen betoncentrale Bloeme, bioboer Pieter)