Pop-up Decreet

Pop-ups zijn dé nieuwe trend in onze steden en gemeenten. Op 8/06/2016 werd door het Vlaams Parmement het pop-updecreet goedgekeurd.

Dit decreet zal een kader scheppen voor de kortetermijnhuur van handelspanden. Niet oninteressant, gezien de traditionele handelshuur wordt afgesloten voor een minimum duur van 9 jaar. Bij een pop-up verhuring mag deze verhuring niet langer zijn dan een termijn van 1 jaar (inclusief verlengingen!). Indien de verhuring langer is dan 1 jaar (of na verlenging), zal deze automatisch worden omgezet naar een huurovereenkomst die valt onder de Handelshuurwet.

Na publicatie in het Belgisch Staatsblad zal dit decreet in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van publicatie. Interesse om meer te weten te komen over dit decreet, lees meer via volgende link:  http://docs.vlaamsparlement.be

Wilt u uw bedrijfsruimte verhuren voor een pop-up te huisvesten, aarzel niet met ons contact op te nemen.

Wij hopen alvast dat de invoering van dit decreet meer rechtszekerheid schept waar de handelshuurwetgeving tekort schiet en zo startende ondernemers de kans krijgen hun project uit te testen met een beperkt risico!