Minder belasting op aankoop of schenking van een beschermd onroerend goed

Goed nieuws van het front waar we vaak veel minder goed nieuws ontvangen!

De Vlaamse Regering keurde eind september de maatregel goed die de registratierechten (registratiebelasting of verkooprechten) zullen halveren bij aankoop of schenking van beschermde onroerende goederen! Voorwaarde is wel de de belastingverlaging opnieuw dient geïnvesteerd te worden in het gebouw.

Uiteraard komen niet alle werken hiervoor in aanmerking, en de nieuwe eigenaar zal rekening moeten houden met de werken die opgesomd staan in het goedgekeurd beheersplan.

Let wel: deze belastingvermindering en een extra erfgoedpremie kunnen niet gecombineerd worden.

De bedoeling van deze belastingverlaging is om investering te stimuleren om zo leegstand en verval tegen te gaan en te verminderen.

De timing om deze maatregel in te voeren staat gepland voor midden volgend jaar. Wellicht zullen alle details dan ook bekend gemaakt worden.

Bron:
Knack Money Talk en CIB