Meeneembaarheid van verkooprechten (vroeger registratierechten)

Meeneembaarheid van verkooprechten (vroeger registratierecht)*

25 juli 2021

* In Vlaanderen

Voor elke aankoop van onroerende goed die je doet, betaal je in Vlaanderen verkooprechten. Dit is je misschien beter bekend als registratierechten, maar veranderde onlangs van naam.

Deze rechten betaal je bij de notaris op het ogenblik van je notariële akte aankoop. Het bedrag van deze verkooprechten is in Vlaanderen standaard 10% op de aankoopsom (maar kan in sommige gevallen zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van je eerste woning lager liggen).

Wanneer je je huidige gezinswoning verkoopt om een nieuwe gezinswoning aan te kopen kan je (een deel) van de reeds betaalde verkooprechten recupereren en gebruiken om (een deel van) de verkooprechten van je nieuwe woning (of appartement) te voldoen.

Er zijn twee soorten meeneembaarheid:

  • Meeneembaarheid door teruggave
  • Meeneembaarheid door verrekening

Enkele belangrijke punten:

  • Het gaat over natuurlijke personen (dus geen vennootschappen bijvoorbeeld)
  • De aankoop/verkoop moet plaatsvinden binnen de twee jaar (aktedatum!)
  • Het moet telkens gaan over je hoofdverblijfplaats
  • De termijnen van je domicilie zijn belangrijk
    • 18 maanden onafgebroken moet je er gewoond hebben voor de verkoop van je woning/appartement en je moet in je nieuwe woning/appartement gaan wonen binnen de 2 jaar na de aankoop. Koop je een bouwgrond, dan heb je 5 jaar de tijd om er te gaan wonen.
  • Het maximumbedrag dat je kan meenemen bedraagt € 13.000,-

 

In de praktijk is het de notaris die deze meeneembaarheid aanvraagt in de akte. Zelf hoef je hiervoor niets te doen, enkel ervoor zorgen dat je notaris beschikt over de noodzakelijke informatie om deze te kunnen aanvragen. Dubbel check de aanvraag hiervan gerust samen met je notaris.

Neem zeker even de tijd om na te gaan welke gunstmaatregelen voor jou van toepassing zouden kunnen zijn en wat het bedrag is van de meeneembaarheid die jij zou kunnen genieten. Dit kan toch snel een aardig bedrag schelen op de totale kost van je aankoop en kan vaak een groot verschil maken bij de financiële planning van een nieuwe aankoop.

Nog een laatste punt: Bij een transactie van verkoop/aankoop is het echt belangrijk om al je termijnen goed in de gaten te houden. Het gaat hier over termijnen zoals aktedata en het vestigen van je domicilie.

Weet ook: indien je je gezinswoning binnen de twee jaar na aankoop terug verkoopt, kan je een teruggave van registratierechten vragen, maar dit is voer voor een andere post.

Nog vragen over de meeneembaarheid van registratierechten bij verkoop van onroerend goed of een ander vastgoed-gerelateerd onderwerp? Contacteer me gerust!

 

Sophie Vandewalle –

Vastgoedmakelaar-expert,

Zaakvoerder Immo SIR

 

 

 

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/meeneembaarheid-van-het-verkooprecht